Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Σκότωσε τον Πόνο...!!!

Lyrics

A shadow in an empty doorway
Call your name but no reply
I still see your face
But there's no trace
Photographs... no good bye

Seems like I must dreaming
But it's all here in black and white

A hollow, lost and empty feeling
They say all wounds are healed in time
But I feel worn
And somehow unborn
Every day's an uphill climb

Hanging on just for tomorrow
But I find it hard to see the light

I'm just looking for something
To kill the pain tonight

Yeah we're all looking for something
To kill the pain tonight
Carmon, we're all looking for something
To kill the pain tonight

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μου αρέσουν επίσης...

{